Jdi na obsah Jdi na menu

POUŽÍVANÁ TECHNIKA

 

Přístroje, které  bereme do terénu.

 

K-2 EMF METR - GHOSTMETR
EMF Metr je kompaktní a snadno použitelný měřič síly elektromagnetického pole (dále jen EMF). Jeho použití je dvojího druhu: Jasně znázorňuje míru nebezpečí EMF polí v jednotkách MilliGauss od bezpečného (zelená dioda) až po zdraví nebezpečný (červená dioda), ale též lze spolu s ním navázat komunikaci s duchovním světem.
K-2 neboli Ghostmetr je vybaven pěti diodami, které se rozblikají při určité síle EMF. Duchové podle jedněch teorií dokáží s tímto EMF do určité míry manipulovat, čímž můžou podle potřeby a schopností rozblikat tento přístroj a navázat tak komunikaci s námi – živými. Můžou též odpovídat na jednoduché otázky typu: Ano-ne.
Aby používání tohoto citlivého přístroje nic nenarušovalo, vypínáme při jeho funkci mobilní telefony i elektroniku, neboť vyzařují EMF záření, které tento přístroj dokáže zachytit.

                                                         K-2 EMF METR - Ghostmetr
 

GHOSTBOX P-SB7
Přístroj sloužící ke komunikaci s paranormálními entitami. Pracuje na principu rádiových frekvencí a vytváří tzv. bílý šum, díky němuž mají entity možnost se zvukově projevit. V terénu je velice užitečný, protože tak můžeme komunikovat s entitami přímo.

                                                                       Ghostbox P-SB7

 

DIKTAFON
Tyto přístroje též slouží pro více účelů. V naší skupině máme dva: Olympus VN-711PC s mono záznamem a Sony ICD-UX512N se stereo záznamem. Oba se již v terénu velice osvědčily. Slouží nám jako záznamníky při vyšetřování, díky nimž máme přehled o celém průběhu vyšetřování. Zároveň při vyhodnocování záznamů z diktafonu zjišťujeme, zda je nahráno při vyšetřování paranormálních jevů EVP (v češtině Fenomén elektronického hlasu), které bereme jako důkaz úkazu lidské či nelidské duchovní entity.

                                                       Diktafony

 

KAMERY
Jelikož je naše práce orientována i na pořizování obrazových záznamů a jejich pozdějšího zpracování buď v ukázky z vyšetřování či rovnou dokumentární snímky, máme pro tyto účely k dispozici kamery s funkcí HD. Minimálně jsou velice užitečné v tom, že dokáží v daný přesný čas zachytit naše postřehy i pocity a též se na nich může zaznamenat možný záhadný úkaz, po kterém třeba zrovna pátráme. Výhodou je také obrazový záznam při vyhodnocování zvukového záznamu z diktafonu, kde se může zjistit, jestli možný paranormální zvuk – EVP pochází od někoho z nás či skutečně z neznámého zdroje.

                                                         Jedna z našich kamer

 

FOTOAPARÁTY
Každý vyšetřovatel má u sebe ideálně fotoaparát, skrze nějž zaznamenává svět kolem sebe, včetně záhadných úkazů, svých kolegů i náhodných okamžiků, kdy se často objeví i velice zajímavé úkazy – důkazy o paranormální i jiné aktivitě, kupříkladu na fotce je někdo, kdo tam nemá být.

Fotoaparát   Digitální fotoaparát  Fotoaparát

 
 
 
  

  
 


VYSÍLAČKY
Slouží ke komunikaci mezi jednotlivými členy týmu v případech, kdy je třeba, aby se skupina rozdělila a tím obsáhla větší okruh při vyšetřování.

                                                           Vysílačky

TEPLOMĚR
Slouží k měření teplot ve °C. Pomáhá nám zjistit, jestli v místech výskytu záhadných jevů nepoklesává teplota v rychlých časových intervalech, nebo naopak nestoupá. Jejich využití spíše orientujeme na interiéry, než na exteriéry.


                                                              TeploměrPoužívané přístroje v akci .

Technika v akci