Jdi na obsah Jdi na menu

Slovník pojmů

Poněvadž se ne každý, kdo na naše stránky zabloudí, zajímá o entity do hloubky, pokusíme se v krátkosti vysvětlit nejčastější pojmy. 

 

Anděl

Z řeckého - angelos „posel“. Jedná se o nadpřirozenou bytost, která je jak známo v mytologii podřízena Bohu či bohům. Je to entita vyššího řádu, která má úlohu posla mezi Bohem a lidmi. Mezi anděly je určitá hierarchie, ve které má každý svoji úlohu a určení.
 

Astrál

ASTRÁL -  je mentální nefyzická realita, ve které se nacházejí duše zesnulých lidí, zvířat, přírodní a animální bytosti, a mohou jej navštěvovat i lidé co při spánku opouští své tělo (astrální cestovatelé). Tato realita má svá pravidla, ale i jednu zvláštnost. Myšlenky zde ožívají a stávají se reálnými. Je to místo, náš skutečný domov kam se duše vrací, když odloží své fyzické tělo – nastane fyzická smrt. Astrál oplývá astrálními rovinami a každá z nich má svůj význam a duchovní váhu. Pokud člověk zemře, jeho duše se automaticky dostane do roviny, která jí náleží, dle toho jak je dušička vyspělá. Jsou zde i roviny, ve kterých se zdržují přírodní a andělské bytosti o kterých víme pouze z pohádek a legend.

Jak má vše svůj rub a líc, i v astrálu jsou roviny postupné -  kladné, a roviny sestupné záporné.  V záporných rovinách se zdržují bytosti, které mají opačnou úlohu, většinou nás lidi děsí. Avšak i ony byly čímsi stvořeni a v celém tom nekonečném koloseu mají zajisté svůj význam.

Pozor, neplést si Astrál s Paraelními dimenzemi. Tyto světy jsou si zcela odlišné a fungují na jiném principu.

 

Astrální tělo

Astrální tělo je nehmotným "dvojníkem" těla fyzického. Skládá se z mnohem jemnější substance a přechází do Astrálního světa s duší člověka po jeho smrti.

Právě proto se někteří z nás mohou s tímto fenoménem setkat. Většinou lidi takovéto setkání vyděsí, poněvadž najednou zahlédnou ve své blízkosti člověka – jeho astrální podobu, i když už nežije.

 

Dark entity

V tomto případě se jedná o velice vzácný fenomén, v překladu „temná entita“. Jedná se o úroveň jiných bytostí – entit (nelidských). I když je jejich podstata zcela odlišná, jsou rovněž tvořeni z jemné hmoty a energie. Jedná se o entity různého charakteru. Některé oplývají značnou inteligencí a ohromnou vnitřní silou, kterou mohou projevit ve hmotném světě. Je možné je vidět v podobě černého hustého oblaku. Vzácně je možné zachytit Dark entity fotoaparátem. Pokud se vám podaří tento fenomén vypozorovat a nafotit, raději včas vykliďte pole. Pro většinu lidí není bezpečné v její blízkosti zbytečně dlouho setrvávat!

 

Démon

Jedná se o nelidskou entitu, povětšinou zlovolného charakteru. Ráda se přiživuje na lidském utrpení. V horším případě svoji oběť ovládne, na člověku parazituje a prostřednictvím fyzického těla oběti s ní manipuluje.

 

Duch

Je nehmotná stránka člověka, vznikající jeho smrtí (většinou tragickou). Mlhu připomínající struktury bílé či černé barvy mohou mít vliv na elektroniku, pohybovat předměty a jinak na sebe upozorňovat.


Ektoplazma 

Tento spiritistický pojem zavedl francouzský parapsycholog Ch. Richet v roce 1920. Ektoplazma je jemná látka, díky které se mohou duchové materializovat a projevit. Má různou hustotu a jemno-hmotnou strukturu a tím dosahuje mnoha úrovní. Pokud je velmi jemná, naše oko ji není schopno zaregistrovat. Aby se byl duch schopen materializovat, je nucen absorbovat z okolního prostředí energii. Což se projevuje náhlým a znatelným poklesem teploty.  Za jistých podmínek je možné Ektoplazmu zachytit fotoaparátem ve dne i v noci. Avšak pokud ji chcete nafotit, vyvarujte se kouře z cigaret a kouři z ohně. V takovém případě by se vám mohlo stát, že tento úkaz omylem zaměníte za opravdovou Ektoplazmu.
 Na fotografiích připomíná mlhu či kouř. 


EPV

EVP - KOMUNIKACE S MRTVÝMI
Byl objeven německým parapsychologem Hansem Benderem a lotyšským psychologem Konstantinem Raudivem. EVP je zkratka pro anglický výraz "Elektronic Voice Phenomena", což se dá přeložit jako Fenomén elektronického hlasu. 
Pomocí této technické vymoženosti se můžeme spojit se záhrobím. Jedná se o řeč nebo zvuky, které nemůžeme slyšet během nahrávání, zaznamenávají se na diktafonu. Obvykle jde o krátká slova, fráze, někdy dokonce odpovědi na otázky. Je možné zachytit na různá analogová nahrávací zařízení, EVP se nepřiřazují k žádné rozhlasové stanici.

Zajímavostí je, že se podařilo švédskému malíři Friedrichu Jüngerson zachytit hlasy mrtvých již v roce 1959. Nahrával na pásku ptačí zpěv, který ho uklidňoval, když v tom najednou uprostřed skladby zaslechl hlasy svých zesnulých rodičů. Údajně měli volat jeho jméno. Jüngerson po této zvláštní události měl pokračovat v nahrávání a jednoho dne se mu prý skutečně podařilo zaznamenat zprávu od jeho matky.


Poltergeist

Jedná se o paranormální jev, při kterém se v lidských obydlích samovolně pohybují předměty, dochází k častým výbuchům žárovek a jiných elektrických spotřebičů. Může docházet k samovznícení elektroinstalace, apd. Poltergeistem bývá duch, anebo může být za těmito paranormální silami člověk samotný, aniž si je toho vědom. Většinou touto schopností oplývají děti v období puberty.

 

Revenant (navrátilec)

Je mrtvý co i v hrobě nenachází klid. Buďto byl za života velice zlým člověkem, neb silně materiálně založeným a lidem mnoho ublížil. Také může být všemu naopak, kdy bylo hodně ubližováno jemu a po smrti skládá své účty. Taková entita se vrací do světa živých za účelem lidi trápit a škodit.
Pokud se jedná o nemrtvého, jedná se o bytost, která byla nějakým způsobem oživena a její existence spočívá v odebírání životní energie lidech.


Orb

Dle badatelů paranormálních jevů se jedná o kouli spirituální energie – ekoplazmy, a je  považován za jemno-hmotný projev duchovních bytostí, či ducha. Orby mohou být různé velikosti, různých barev a struktur.
Je častým úkazem na fotografiích, ale v mnoha případech se jedná o prachové částice, nebo jemné kapičky vody.
Proto jde o velmi diskutabilní téma, které je velice sporné. Nelze však vyloučit malé procento opravdového, zachyceného projevu duchovní energie.Odvádění duší

Poté, co duše opustí svoji fyzickou schránku, má 72 hodin na to, aby přešla na onen svět. Avšak mnohé duše zde uvíznou. Někdy dobrovolně, jindy ze závislosti na svých blízkých, majetku, atd. Jsou i takové případy, kdy opustí fyzickou schránku náhle (dopravní nehody, násilná tragická úmrtí). V takovém případě se stává, že si duše neuvědomuje skon svého života v naší realitě a stále setrvává na místě, kde zemřela, nebo se cítila naopak dobře, nejčastěji ve svém domově. Lidé kteří jsou citliví, mohou takové dušičky vnímat a často je jejich projevy děsí. Pokud je společné soužití, či jejich výskyt neúnosný, dají se tyto duše odvést na onen svět, aby došly pokoje a lidi mohli znovu v poklidu žít.

Existují paranormální skupiny (mezi něž patří i ta naše), které za daného rituálu zbloudilé duše odvedou na místo jim určené. Pokud je dušička svolná dobrovolně odejít.

 

UFO
Je neidentifikovaný létající předmět, který je lidmi pozorován na obloze a jehož reálnou podstatu není schopen člověk racionálně vysvětlit.


Vortex

Podle některých badatelů paranormálních jevů se buďto jedná o vír energie, která může mít spirituální podstatu, anebo je čistě přírodní. Pokud by se jednalo o přítomnost ducha, nebo nehmotné entity, je tu teorie zachyceného proudu spirituální energie, která saje z blízkého zdroje, anebo se jedná o krátkodobý, rychlý přesun na velkou vzdálenost. Vorex je zachycen na fotografiích v podobě bílého mlžného víru, někdy připomíná tornádo. Má různou délku, tvar a je vodorovný, nebo se v prostoru ohýbá.
Avšak co Vorex ve skutečnosti je, zatím nikdo přesně neví.

 

Zjevení a přízraky
Pokud na sebe duch vezme podobu – jak vypadal za živa, jedná se o zjevení. V takovémto případě musí vynaložit značné úsilí a energii, aby se alespoň na krátkou chviličku projevil a byl zachycen na fotografii. Většinou je na snímku dobře znatelný obličej, což se dá vysvětlit tak, že to bylo účelem, a možná tím na sebe chtěl upozornit. Často hledí přímo do fotoaparátu a stojí u osob, aby byl na snímku dobře viděn. Fotografie tohoto tipu je pro badatele paranormálních jevů bezesporu velmi cenným úlovkem.
Jestli se duch projeví pouze částečně, má nejasný, zdeformovaný obličej, anebo má děsivou podobu, může být i v podobě kostlivce – je nazýván přízrakem. Takováto fotografie je rovněž pro badatele cenná.